Nasıl Ofis Kiralarım

İDTM İş Blokları
Ofis Kiralama Bilgileri
 • 1) Ofislerimiz büyüklükleri 122 metrekareden başlayıp 540 metrekareye kadar çıkmaktadır.
 • 2) Kiralamalar metrekare birim fiyat üzerinden yapılmaktadır. Kiraya ek olarak aylık genel giderler fatura edilmektedir.
 • 3) Kiralama yapacak Kişinin/Şirketin, sözleşmenin imzalanmasından önce Gerçek veya Tüzel Kişiliğe ait Şirket Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri ve Vergi Levhası evraklarını ve Teminat kısmında gerekiyorsa kati kesin ve süresiz Banka Teminat Mektubunu temin etmesi gerekmektedir.
 • 4) Genel giderler ısıtma, soğutma, havalandırma, güvenlik, binanın temizliği ve su faturasından oluşmaktadır.
 • 5) Sözleşme imza tarihinde 1 aylık kira bedeli (KDV Dahil olarak) peşin ödenecektir. Ayrıca teminat olarak, üç aylık kira tutarı alınacaktır.
Ofis / Dükkan Kiralanması için gerekli evraklar aşağıdaki gibidir.
 • Vergi Levhası
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • Faaliyet Belgesi
 • İmza Sirküleri
 • Şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili kişi adına düzenlenmiş vekaletname
 • Şirket adına sözleşme imzalamaya yetkili kişinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş hesap numaraları aşağıdaki gibidir:

Garanti Bankası Dünya Ticaret Merkezi Şubesi  (01175)
6299033       TL IBAN: TR29 0006 2001 1750 0006 2990 33
9095395 USD IBAN: TR48 0006 2001 1750 0009 0953 95
9095330 EURO IBAN: TR57 0006 2001 1750 0009 0953 30
Vakıflar Bankası Dünya Ticaret Merkezi Şubesi (00441)
2913372472 TL IBAN : TR52 0001 5001 5800 2913 3724 72
48000505061 USD IBAN : TR58 0001 5001 5804 8000 5050 61
48000971908 EURO IBAN : TR48 0001 5001 5804 8000 9719 08
İş Bankası Dünya Ticaret Merkezi Şubesi  (01177)
703              TL IBAN :TR44 0006 4000 0011 1770 0007 03
280 USD IBAN :TR78 0006 4000 0021 1770 0002 80
276 EURO IBAN :TR89 0006 4000 0021 1770 0002 76
İletişim Bilgileri:

Ergun KULEİN
Pazarlama
Tel: +90 212 468 52 85
Fax: +90 212 465 60 10
GSM: +90 530 404 34 39
E-mail: ekulein@idtm.com.tr

Nezih ÇELİK
Pazarlama
Tel: +90 212 468 52 86
Fax: +90 212 465 60 10
GSM: +90 530 404 34 11
E-mail: ncelik@idtm.com.tr